_eyegram_ Instagram profile picture

കണ്ണഴക്(EyeGraM)'s Medias in @_eyegram_ Instagram Profile

@_eyegram_

കണ്ണഴകിനൊരു പേജ്,കരിമഷിക്കാരീടെ പേജ്; കരിമഷി അഴകിന്റെ മാത്രമല്ല കണ്ണിൽനോക്കിപ്രണയംപറയും ആൺകണ്ണുകളുടെ കഥയും. Plzz DM yOua eYe picZ to Me🙃👁️👁️👈👓🕶️

719 Medias 1.43K Followers 65 Friends
;